ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಪರದೆ ಗೋಡೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳು

20 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ
ನಿಜವಾದ ಕೀ

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ