ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಪರದೆ ಗೋಡೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳು

20 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ
ಉತ್ಪಾದನೆ

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ವರ್ಕ್ ಬಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ವೆರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ